ZŠ T. G. Masaryka
ZŠ T. G. Masaryka,Pyšely

Nabídka ozdravného pobytu žáků u moře v Chorvatsku od 9. 6. – 18. 6. 2023. Více info na web. stránkách.

Školská rada

Vážení rodiče,
v listopadu letošního roku končí tříleté období stávajících členů Školské rady.
Budou tedy probíhat volby do nové Školské rady, 2 pedagogičtí pracovníci, 2 zástupci zřizovatele, 2 zástupci rodičů, a to na období tří let. 
Budete oslovení třídními učiteli a požádání, abyste ve spolupráci s třídním důvěrníkem navrhli za třídu 2 kandidáty.
Ty pak budou zapsáni na volební listinu. Samotné volby za rodiče proběhnou tajným hlasováním v průběhu zářijové třídní schůzky. Urna bude umístěna v prostoru vrátnice školy.
Hlasovací lístky obdržíte od třídních učitelů.
Děkuji vám za spolupráci a součinnost.
Mgr. Prášková
 

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání). 

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Školská rada

 • se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách, 
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, 
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, 
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

Členové:

Předseda ŠR: 

Za zákonné zástupce žáků:                             

 • Barbora Řeháková   rehak.barbora@seznam.cz                                                 
 • Lukáš Zajíček   zajicek@repasantik.cz                                                         

Za pedagogické pracovníky:

Za město Pyšely (zřizovatele):

Rok 2022

Zápis z jednání ŠR ze dne 20.6.2022

Zápis 20.06.2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 385,48 kB

Rok 2021

Zápis z jednání ŠR ze dne 19.10.2021

Zápis z jednání ŠR ze dne 19.10.2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,13 MB

Rok 2020

Zápis z jednání ŠR ze dne 11.6.2020

Zápis z jednání ŠR ze dne 11.6.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 83,58 kB

Zápis z jednání školské rady dne 9.1.2020

Zápis z jednání školské rady dne 9.1.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 130,3 kB

Zápis z jednání ŠR 9.1.2020 (1)

Zápis z jednání ŠR 9.1.2020 (1).jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 150,53 kB

Zápis z jednání ŠR 9.1.2020 (2)

Zápis z jednání ŠR 9.1.2020 (2).jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 347,93 kB

Zápis z jednání ŠR 9.1.2020 (3)

Zápis z jednání ŠR 9.1.2020 (3).jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 231,61 kB

Jednací řád ŠR (od 9.1.2020)

Jednací řád ŠR (od 9.1.2020).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 165,73 kB

Rok 2019

Zápis z ustavujícího jednání školské rady

Zápis z ustavujícího jednání školské rady .pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 129,45 kB

Zápis z ustavujícího jednání školské rady (1)

Zápis z ustavujícího jednání školské rady (1).jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 173,93 kB

Zápis z ustavujícího jednání školské rady (2)

Zápis z ustavujícího jednání školské rady (2).jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 467,74 kB

Složení školské rady od školního roku 2019-2020

Složení školské rady od školního roku 2019-2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 99,38 kB

Výsledky voleb do ŠR za zákonné zástupce žáků

Výsledky voleb do ŠR za zákonné zástupce žáků.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 96,02 kB

Kandidáti do školské rady

Kandidáti do školské rady.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 108,6 kB

Řádné volby do školské rady

Řádné volby do školské rady.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 129,12 kB

Přípravný výbor pro volby do ŠR 2019

Přípravný výbor pro volby do ŠR 2019.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 127,93 kB

Rok 2018

Zápis ze zasedání školské rady dne 19.12.2018

Zápis ze zasedání školské rady dne 19.12.2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 122,25 kB

Výsledky doplňujících voleb 8.11.2018

Výsledky doplňujících voleb 8.11.2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 97,09 kB

Výsledky doplňujících voleb 8.11.2018 (1)

Výsledky doplňujících voleb 8.11.2018 (1).jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 389,36 kB

Volební lístek do ŠR 2018

Volební lístek do ŠR 2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 17,12 kB
Zobrazeno 1-20 ze 26

Škola

    Vyučovací hodiny:
   1. hod.    8.00 - 8.45 
   2. hod.    8.55 - 9.40 
   3. hod.    10.00 - 10.45 
   4. hod.    10.55 - 11.40 
   5. hod.    11.50 - 12.35 
   6. hod.    12.45 - 13.30 
   7. hod.    13.40 - 14.25 
   8. hod.    14.35 - 15.20 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu.

Pranostika na akt. den

Úhory orej hluboko, budeš mít slámu vysoko.