ZŠ T. G. Masaryka
ZŠ T. G. Masaryka,Pyšely

11. 3.- 17. 3. 2024 – jarní prázdniny - provoz školy přerušen

10. 4. 2024 - Zápis do 1. tříd

Kontakty a informace

Přihláška ke školnímu stravování

 • Organizace: Základní škola T. G. Masaryka, Pražská 168, 251 67 Pyšely
 • Telefon: 725 836 530
 • Email: ivapekna@centrum.cz
 • Vedoucí školní jídelny: Iva Pěkná
 • Vedoucí kuchařka: Barbora Hrušková
 • Platnost: od 1.9.2020

Provoz:

 • Provozní doba : 11:45 - 14:00 hodin
 • Výdej do jídlonosičů : 11:15 -11:35 hodin

Výše stravného :

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhl. 107/2005 Sb. o školním stravování, platná od 8. 3. 2005, příloha č. 2.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1-4.

Kategorie :

Oběd :
 • 7-10 let.....................33,-Kč
 • 11-14 let...................35,-Kč
 • nad 15 let..................36,-Kč
 • zaměstnanci.............40,- Kč
 1. Každý žák základní školy má možnost stravovat se ve školní jídelně.
 2. Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11:15 hod. do 14:00 hod. v doprovodu pedagogů.
 3. Začátek a konec výdeje je od 11:15 hod. do 14:00 hod.
 4. Přihlašování a odhlašování je vždy den předem telefonicky (sms) nebo ráno do 7:15.
 5. V případě nemoci je možné odhlásit obědy telefonicky během dne u vedoucí školní jídelny /oběd však bude odhlášen až pro následující den/.
 6. Stravné se hradí přvodem na účet školy. Termíny placení obědů jsou vždy do 10. dne daného měsíce. V poznámce pro příjemce musí být vždy uveden variabilní symbol a zpráva pro příjemce, kde se uvádí jméno strávníka. Přeplatky stravného jsou vyúčtovány na konci školního roku.
 7. Za neodhlášený a neodebraný oběd se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.
 8. Svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny.

Provoz ŠJ se řídí:

 • Vyhláškou č.107/2005 Sb. O školním stravování ze dne 25. 2. 2005, FN /Metodikou spotřebního koše./
 • Novým školským zákonem 561/2004, zákonem O ochraně veřejného zdraví 258/2000,
 • Vyhláškou 137/2004 O hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologických závažných.
 • Vyhláškou 490/2000 ze dne 15. 12. O rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví.
 • Nařízení ES - od 1. 1. 2006, 852/2004 O hygieně potravin, ES 178/2002.
 • Rozsah poskytovaných služeb viz. Systém HACCP.

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí ŠJ.

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin.

Podle § 4 odst. 9 vyhlášky 107/2005 Sb. O školním stravování:

 • Strávník má ná rok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školském zařízení nebo první den neplánované nepřítomnosti.
 • Oběd si může vyzvednout do jídlonosiče. Další dny nemá nárok na dotované stravné a musí se odhlásit.
 • Dítě se stravuje vždy, pokud je přítomno v době výdeje stravy.
 • Do jídlonosičů se mohou obědy vydat pouze 1. den nemoci dítěte, ostatní dny se musí odhlásit.
 • Při odběru do jídlonosiče musí být dodrženy předepsané hygienické zásady.

Zaměstnanci školy:

Podle vyhl. č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě § 3 odst. 4 v době nepřítomnosti /nemoc, školení/ musí být oběd odhlášen. Při porušení této vyhlášky bude zaměstnanci účtován oběd za plnou cenu tj. 28,- Kč.

V případě školení mohou zaměstnanci školy odebrat oběd pouze v případě, že neuplatňují nárok na stravné v cestovním příkaze.

Vlastní organizace provozu:

 1. Strávníci vstupují do jídelny slušně, zbytečně nemluví, ve frontě se nestrkají, zachovávají klid.
 2. Strávník si po vstupu do jídelny nalije polévku, po konzumaci odnese použité nádobí do okénka a dojde si pro hlavní jídlo.
 3. Po konzumaci odnese nádobí k umývárně nádobí, odloží příbor do připraveného koše. Po obědě je možnost se napít z připraveného termosu a skleniček.
 4. Žáci nesmí vynášet jídlo z jídelny.
 5. Při rozbití nebo rozlití nádobí požádá strávník personál kuchyně o úklidové prostředky a uklidí po sobě. Za mladší děti na požádání uklidí dohlížející zaměstnanec.
 6. Za čistotu stolů během výdeje obědů odpovídá personál kuchyně.
 7. Dohled v jídelně zajišťují zaměstnanci školy. Rozpis dohledů je vyvěšen ve školní jídelně.
 8. V jídelně je vyvěšen jídelní lístek na měsíc dopředu, zodpovídá vedoucí jídelny.
 9. Veškeré připomínky k provozu ŠJ je možné projednat s vedoucí ŠJ.

Tento vnitřní řád ŠJ při ZŠ je platný pro všechny strávníky.

Vnitřní řád byl projednán se zaměstnanci ŠJ,  pedagogickou radou dne 22. 6. 2022 a ve školské radě dne 20.6. 2022.

Jídelna

    Vyučovací hodiny:
   1. hod.    8.00 - 8.45 
   2. hod.    8.55 - 9.40 
   3. hod.    10.00 - 10.45 
   4. hod.    10.55 - 11.40 
   5. hod.    11.50 - 12.35 
   6. hod.    12.45 - 13.30 
   7. hod.    13.40 - 14.25 
   8. hod.    14.35 - 15.20 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Jak prší v březnu, tak také v červnu.

Pranostika na akt. den

O svaté Anežce od kamen se nechce.