ZŠ T. G. Masaryka
ZŠ T. G. Masaryka,Pyšely

Zájezd - Chorvatsko - 7. 6. - 16. 6. 2024

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků - 19.  6.  2024 od 15:30 hod. 

Projekty, osvědčení

Elektrowin - Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí - 2023

edwNaše škola ZŠ T. G. Masaryka se může za rok 2023 pochlubit výsledky sběru vysloužilého elektrozařízení předaného ke zpětnému odběru společnosti Elektrowin o celkové hmotnosti 0,08 t. Ušetřili jsme tak spotřebu elektřiny a snížili produkci skleníkových plynů. Nespotřebovali jsme ropu, železnou rudu, měď a hliník, které jsou potřebné pro průmyslovou výrobu. Nahradili jsme je právě recyklací odevzdaných spotřebičů.

Konkrétní přínos žáků vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky našim odpovědným žákům došlo za rok 2023 k úspoře produkce CO2 o 0,90 tun. Tipnete si, kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 1 ks!

Také nebylo nutné vytěžit a spotřebovat 46,92 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 2 krát.

Došlo také k úspoře 482,96 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 483 krát.

Z odevzdaného množství spotřebičů se podařilo vrátit do výroby 46,36 kg železa. Takové množství recyklovaného železa je možné použít pro výrobu 2 ks nových praček, aniž by bylo nutné těžit železnou rudu.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se také podařilo získat 1,60 kg mědi, což stačí pro ražbu 285 1€ mincí, nebo 1,94 kg hliníku, který by stačil na výrobu 130 plechovek o objemu 0,33 l.

Pamatujte! Elektrozařízení obsahuje nejen dále využitelné materiály, ale také škodlivé látky. Odhozením do popelnice se elektrozařízení nedostanou k recyklaci, ale skončí nevyužité na skládce. Odevzdávejte spotřebiče na sběrný dvůr, nebo poslednímu prodejci při zakoupení nového!

Elektrowin - osvedceni - 2023.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 2.3 MB

 

Digitalizujeme školu z Národního plánu obnovy

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICEDigitalizace

NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemikomponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

 • k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);
 • k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Ke stažení : 

MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO_AB-rev-LM.pdf 

My se školy nebojíme - 2024

myProjekt ve spolupráci s MŠ Pyšely je určen pro naše budoucí prvňáčky.

Vstup do školy je dalším krokem ve vzdělávání našich dětí. Někdy však bývá přechod ze školky do základní školy složitější. Právě pro lepší adaptabilitu na školní prostředí jsme zvolili počínaje lednem 2024 pravidelné setkávání Vašich dětí s námi, učiteli, a to vždy jednou měsíčně.

Více v přiloženém letáčku.

My se školy nebojíme - 2024.pdf (220.68 kB)

Operační program Jan Amos Komenský - šablony

Recyklohraní aneb Ukliďme si svět

šatní

Poděkování

Recyklohraní aneb Ukliďme si svět

 • za vypracování osvětového úkolu se vzdělávacím programem
 • - PO STOPÁCH PLÝTVÁKA ŠATNÍHO

Život dětem 2022-23

zivotŽivot dětem tímto srdečně a s úctou děkuje dětem, rodičům a zaměstnancům

Základní školy T.G.Masaryka, Pražská 168, Pyšely

za účast při sbírce ve školním roce 2022/2023 a za finanční částku

                         1 910 Kč 

získanou prodejem předmětů s logem Život dětem.

Částka bude použita na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů a to konkrétně na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních a ozdravných pobytů apod. 

Život dětem - 2023pdf (214.2 kB)

Fond Sidus, z.ú.

sidusFond Sidus, z.ú. uděluje certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce S-MHMP/1476620/2015 Fondu Sidus, z.ú. Výnos ze sbírky je určen na pomoc zdravotně postiženým dětem v procesu léčby a rehabilitace a ke zlepšení kvality jejich běžného života.

Základní škola T.G.Masaryka Pražská 168, Pyšely, 251 67

se zúčastnila Veřejné sbírky č. S-MHMP/1476620/2015. Sbírku pořádá společnost Fond Sidus, z.ú. Pro tuto sbírku výše uvedená škola utržila 2.180,00 Kč.

Certifikat_20230504_VS141834.pdf (1.17 MB)

Recyklohraní aneb Ukliďme si svět

mkPODĚKOVÁNÍ
pro
Základní školu T. G. Masaryka
za vypracování osvětového úkolu se vzdělávacím programem
Recyklohraní aneb Ukliďme si svět
29.04.2023
 
MOKŘADY A TAJEMSTVÍ ZTRACENÉ VODY
 
Cílem tohoto projektu bylo vysvětlit žákům, co to jsou mokřady a jaký je jejich význam pro zadržování vody v krajině a v čem prospívají živočichům, rostlinám a nám lidem. Poskytnout žákům informace o tom, že je velmi přínosné a potřebné obnovovat nebo budovat nové mokřady v krajině.
 

Elektrowin - Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí

elektrowin 2022Díky obyvatelům se naše Základní škola T. G. Masaryka může za rok 2022 pochlubit výsledky sběru vysloužilého elektrozařízení předaného ke zpětnému odběru společnosti Elektrowin o celkové hmotnosti 0,06 t. Každý obyvatel tak odevzdal průměrně kg spotřebičů. Ušetřili jsme tak spotřebu elektřiny a snížili produkci skleníkových plynů. Nespotřebovali jsme ropu, železnou rudu, měď a hliník, které jsou potřebné pro průmyslovou výrobu. Nahradili jsme je právě recyklací odevzdaných spotřebičů.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na
základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky našim odpovědným obyvatelům došlo za rok 2022 k úspoře produkce CO 2 o 0,72 tun. Tipnete si, kolik smrků pohltí stejné množství CO 2 ? 1 ks!
Také nebylo nutné vytěžit a spotřebovat 35,18 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se
pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 2 krát.
Došlo také k úspoře 362,11 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 363 krát.
Z odevzdaného množství spotřebičů se podařilo vrátit do výroby 34,70 kg železa. Takové množství recyklovaného železa je možné použít pro výrobu 2 ks nových praček, aniž by bylo nutné těžit železnou rudu.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se také podařilo získat 1,21 kg mědi, což stačí pro ražbu 215 1€ mincí, nebo 1,48 kg hliníku, který by stačil na výrobu 99 plechovek o objemu 0,33 l.

Pamatujte! Elektrozařízení obsahuje nejen dále využitelné materiály, ale také škodlivé látky.
Odhozením do popelnice se elektrozařízení nedostanou k recyklaci, ale skončí nevyužité na skládce.
Odevzdávejte spotřebiče na sběrný dvůr, nebo poslednímu prodejci při zakoupení nového!

Elektrowin - osvědčení 2022.pdf (1.13 MB)

Ekobat - Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2021

ecobatDíky našemu zodpovědnému přístupu a aktivní účasti v systému zpětného odběru, třídění a využití odpadních baterií, který na základě oprávnění MŽP zajišťuje kolektivní systém ECOBAT, jsme přispěli k lepšímu životnímu prostředí a společně pomohli splnit sběrové kvóty EU.

Certifikát Ekobat (209.72 kB)

Projekt Vzkaz (v) láhvi

vzkaz

Se začátkem nového školního roku startuje v mateřských, základních a středních školách v České republice unikátní projekt Vzkaz (v) lahvi. Jeho cílem je osvěta žáků a studentů v oblasti využívání obalů, jejich třídění a recyklace. Zadavateli projektu jsou školní recyklační program Recyklohraní a vzdělávací iniciativa Replastuj.

V Robinsony a Robinsonky se promění žáci a studenti českých mateřských, základních a středních škol v rámci vzdělávacího projektu Recyklohraní o plastech a jejich recyklaci. Jejich úkolem bude vytvořit vzkaz pro vrstevníky, rodiče, prarodiče a budoucí generace, jak se mohou chovat ohleduplněji k přírodě a naší planetě. Součástí práce na projektu budou i tematické workshopy a zařazení tématu do běžné výuky.

Vzkaz v lahvi má ze své podstaty většinou podobu důležitého a naléhavého psaní, a v tomto případě se tak stane symbolem osvěty pro správné využívání obalů, jejich třídění a recyklaci. Přinese zprávu o tom, jak s ohledem na životní prostředí máme správně zacházet s plastovými obaly – kdy se bez nich obejdeme, a kdy je naopak jejich využití logické a správné, jakým obalům dávat přednost a jaké jsou k tomu důvody, proč je důležité plastové obaly třídit a co z nich vzniká díky recyklaci.

 

Vzkaz (v) láhvi (174.66 kB)

Národní plán doučování

Doučování z Národního plánu obnovy bude pokračovat i ve školním roce 2022/2023doučování

Finanční prostředky pochází z fondu Evropské unie – Next Generation EU

Finanční prostředky budou veřejným školám opět poskytnuty prostřednictvím předem určeného ad hoc normativu prostřednictvím krajů a znovu rozděleny na dvě období:

 • září–prosinec 2022

 • leden–srpen 2023

Účel i podmínky využití prostředků

 • budou obdobné jako v předchozím období, tj. individuální nebo skupinové doučování žáků ohrožených školním neúspěchem (tentokrát s vyšším důrazem na žáky s odlišným mateřským jazykem)

Ovoce, zelenina a mléko do škol

Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010.ovoce

Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních , kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky. 

Elektrowin - Osvědčení o podílu na zlepšení živ. prostředí - 2021

elektrowinDíky svým obyvatelům se Základní škola T. G. Masaryka může v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 0,12 t. Na každého obyvatele tak připadá  kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021 k úspoře produkce CO2 o 1,35 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 1 ks

Nebylo nutné vytěžit 67,42 litrů ropy.  Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 3 krát.

Došlo také k úspoře 694,04 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 695 krát.

Podařilo se recyklovat 66,21 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 3 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 2,33 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 415 1€ mincí, nebo 2,83 kg hliníku, který by stačil na výrobu 189 plechovek o objemu 0,33 l.

Elektrowin - osvědčení (1.13 MB)

Doučování žáků škol

Doučování žáků škol – realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovyDoučování žáků

Také naše škola využívá investice na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky během pandemie covid-19.

 

Vybavení odborných učeben ZŠ Pyšely

Vybavení odborných učebenPředmětem projektu je pořízení movitého vybavení 5 odborných učeben ZŠ Pyšely a úprava zeleně, resp. pořízení pěstitelských truhlíků pro pěstitelské práce a vaření (z bylinek).

Stav projektu: Dokončený

Programové období: 2014 - 2020

ŠABLONY II. PRO ZŠ PYŠELY

PROJEKT CZ. 02. 3. X/0.0/0.0/18_063/0013481 Logo EU a MŠMT
Zahájení projektu: 1. 8. 2019
Ukončení projektu:  31. 7. 2021

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, personální podpora.

Název výzvy: Výzva č. 02_18_063  Šablony II. - Mimo hlavní město Praha

Název projektu: Šablony II. pro ZŠ Pyšely

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013481Leták Šablony pro ZŠ Pyšely

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, personální podpora.

Datum zahájení projektu: 1. 8. 2019

Datum ukončení projektu: 31. 7. 2021

Celková výše dotace: 846 338,- Kč

Vybrané aktivity, které budou realizovány na naší škole:

 • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků - Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Inkluze, Osobnostně sociální rozvoj, Polytechnické vzdělávání, ICT, Projektové vyučování a Cizí jazyky
 • Personální podpora: Školní kariérový poradce
 • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ZŠ:
  Zapojení odborníka z praxe do výuky - rodilý mluvčí

DIGI učitel

 DIGI učitelHlavním cílem je zajištění metodické a technické podpory pro využití a integraci digitálních technologií do výuky a chodu spolupracujících 12 ZŠ a 12 SŠ, a to prostřednictvím nově vytvořených vzdělávacích programů, které jsou zaměřené na zvýšení digitálních kompetencí pedagogů.   

Šablony pro ZŠ Pyšely

PROJEKT CZ. 02. 3. 68/0.0/0.0/16_022/006752 Logo EU a MŠMT
Zahájení projektu: 1. 8. 2017
Ukončení projektu:  31. 7. 2019

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Název výzvy: Výzva č. 02_16_022  Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ

Název projektu: Šablony pro ZŠ Pyšely

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006752

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Datum zahájení projektu: 1. 8. 2017

Datum ukončení projektu: 31. 7. 2019

Celková výše dotace: 492 409,- Kč
 

Vybrané aktivity, které budou realizovány na naší škole:

 • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
 • Klub zábavné logiky a rozvoje deskových her pro žáky ZŠ
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků - Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Inkluze a Cizí jazyky
 • Tandemová výuka

Škola

    Vyučovací hodiny:
   1. hod.    8.00 - 8.45 
   2. hod.    8.55 - 9.40 
   3. hod.    10.00 - 10.45 
   4. hod.    10.55 - 11.40 
   5. hod.    11.50 - 12.35 
   6. hod.    12.45 - 13.30 
   7. hod.    13.40 - 14.25 
   8. hod.    14.35 - 15.20 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.

Pranostika na akt. den

Svatý Antonín pevně veslo třímá, často na něj hřímá.