ZŠ T. G. Masaryka
ZŠ T. G. Masaryka,Pyšely

Informace ke kroužkům

Řád pro zájmové kroužky v budově školy

  1. Škola ve spolupráci s KRPŠ provozuje zájmové kroužky podle vlastních možností a podle zájmu žáků.
  2. Kroužky slouží k rozvoji individuálních vloh dětí, schopností a k naplnění jejich volného času.
  3. Členem kroužku se může stát žák školy na základě vyplněné přihlášky a zaplacení předem stanoveného poplatku. Jeho povinností je dodržovat tento Řád a pokyny vedoucího kroužku. Účast žáka na kroužku není povinná, ale je vhodné předem informovat vedoucího o plánované neúčasti způsobem předem domluveným (telefonicky, emailem). Pokud žák přestane kroužek navštěvovat v průběhu pololetí, nevzniká mu nárok na vrácení poplatku ani jeho části. Práce v kroužku není klasifikována.
  4. Na začátku školního roku budou žáci a zákonní zástupci seznámeni s nabídkou. Kroužek se otevře pouze při dostatečném počtu dětí. Do kroužků na druhé pololetí školního roku se děti přihlásí v lednu stejným způsobem jako v 1. pololetí.
  5. Každý vedoucí kroužku spolupracuje buď s garantem KRPŠ nebo s vedením školy. Vede seznam členů kroužku, vybírá přihlášky a platby, vede záznam o docházce žáků a činnosti kroužku. Každá neuskutečněná hodina kroužku vinou vedoucího kroužku bude nahrazena.
  6. Vedoucí kroužku si osobně vyzvedává žáky ve stanovený čas v šatně nebo ve školní družině a po skončení kroužku je osobně odvede zpět. V době konání kroužku přebírá vedoucí za členy plnou zodpovědnost, dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví a respektuje stanovený čas zaměstnání.
  7. Pokud dojde k úrazu, je vedoucí kroužku povinen na základě vlastního vyhodnocení úraz ošetřit nebo zajistit lékařskou pomoc. Vždy neprodleně informuje zákonného zástupce osobně nebo telefonicky. O úrazu je nutné sepsat protokol s uvedením všech náležitostí, jména žáka, kroužku, doby, okolností a popisu úrazu, dále popis ošetření a dalšího postupu, který sepíše s vedením školy.
  8. Vedoucí kroužku zodpovídá za vybavení prostor po celou dobu konání kroužku, po skončení zkontroluje vypnutí elektrických přístrojů, uzavření vody, pořádek v místnosti, zhasnutí světel a uzavření všech oken.
  9. Pokud nebudou dodržovány všechny povinnosti vedoucího kroužku v uvedených bodech řádu zájmových kroužků, má právo ředitelka školy kroužek, který se koná v areálu školy, zrušit.

V Pyšelích 1. 9. 2021                                                          
Mgr. Milena Prášková
ředitelka školy


Řád ke stažení

Kroužky

    Vyučovací hodiny:
   1. hod.    8.00 - 8.45 
   2. hod.    8.55 - 9.40 
   3. hod.    10.00 - 10.45 
   4. hod.    10.55 - 11.40 
   5. hod.    11.50 - 12.35 
   6. hod.    12.45 - 13.30 
   7. hod.    13.40 - 14.25 
   8. hod.    14.35 - 15.20 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se!