Vítejte na stránkách školy T. G. Masaryka Pyšely

Nepřehlédněte

Vážení rodiče, kolegové, milí žáci,

prázdniny budou za necelý měsíc minulostí a my v září společně zahájíme nový školní rok 2020/2021.

Přivítáme nejen prvňáčky, ale i nové kolegy. Nově příchozím jsem i já, Mgr. Milena Prášková. Ve funkci ředitele školy pracuji od 1. 8. 2020. Vždy, když je něco nové, máme obavy, otázky, jaké to bude? Domnívám se, že obavy v tuto chvíli nejsou na místě, protože věřím, že jsme všichni na jedné lodi a jde nám o společnou věc. Abychom se do školy těšili, musíme si uvědomit nejen vzájemný respekt, slušnost, ochotu si naslouchat a pomáhat, ale především hledat vždy vzájemnou komunikaci, bez které to nejde. Věřím, že společnými silami budeme budovat a rozvíjet nejen image školy, ale i celé obce.

Alespoň v krátkosti mi proto dovolte , abych se Vám představila. Jsem absolventkou Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích. Mým oborem je český jazyk – hudební výchova pro 5. – 12. stupeň vzdělávání, magisterské studium. Jako pedagog pracuji ve škole 34 let. Za tuto dobu jsem získala cenné zkušenosti jak z pohledu učitele, tak i z pohledu ředitele školy. Tuto funkci jsem zastávala po dobu 12 let. Poznala jsem práci mnoha ředitelů škol a vytvořila jsem si jasnou představu o tom, jak vypadá fungující a moderní škola, která má ve svém hlavním krédu zájmy dětí, jejich rodičů, zaměstnanců školy, zájmy zřizovatele.

Během své pedagogické praxe jsem měla možnost pracovat se širokým spektrem dětí - od dětí průměrných, až po děti nadané, které vyhledávaly další výzvy ve vzdělávání. Výjimkou ale nebyly ani děti, které potřebovaly odbornou pomoc, pedagogickou podporu, profesionalitu pedagogů. Důležité však je, že v centru pozornosti byl, je a zůstává žák se svými potřebami.

Změny nás čekají nejen v personálním obsazení, ale některými změnami projde i ŠVP ZV. Důvodem je distanční výuka v loňském školním roce. Do plánu školy budou pro děti zařazené i nové projekty, výuka bude probíhat nejen ve škole. O nových projektech a konkrétních akcí Vás budeme na webových stránkách školy informovat. Samozřejmě tyto budou doplněny o akce již osvědčené, které na škole probíhají.

Aby nám vše společně fungovalo, musíme se všichni řídit určitými zásadami a pravidly, které jsou obsaženy ve Školním řádu, v Pravidlech hodnocení a klasifikace, v Organizačním řádu školy.

Co říci na závěr?

Jménem celého vedení školy bych chtěla popřát:

  • Prvňáčkům, aby se jim u nás líbilo, aby se do školy těšili
  • Žákům devátých ročníků úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek
  • Všem žákům ty nejlepší studijní výsledky
  • Pedagogickým pracovníkům a vychovatelkám hodně sil a trpělivosti
  • Zaměstnancům školy a jídelny přátelské a tvůrčí klima
  • Všem pak pohodový školní rok 2020/2021

Mgr. Milena Prášková, ředitelka školy

 

 

 

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků se uskuteční v úterý 23. 6. 2020 ve třech skupinách v těchto časech: 16.00, 16.30 a 17.00 hodin. Zákonní zástupci byli kontaktováni emailem. Pokud k někomu email nedoputoval, zkuste prohlédnout složku Spam, případně Hromadné, někdy se tam email zatoulá. Pokud máte nějaké otázky nebo přání, kontaktujte mě emailem na zspysely@zspysely.cz nebo telefonicky na čísle 725 442 574. Děkuji.

Mgr. Iva Niklesová, ředitelka školy