Vítejte na stránkách školy T. G. Masaryka Pyšely

Nepřehlédněte

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků se uskuteční v úterý 23. 6. 2020 ve třech skupinách v těchto časech: 16.00, 16.30 a 17.00 hodin. Zákonní zástupci byli kontaktováni emailem. Pokud k někomu email nedoputoval, zkuste prohlédnout složku Spam, případně Hromadné, někdy se tam email zatoulá. Pokud máte nějaké otázky nebo přání, kontaktujte mě emailem na zspysely@zspysely.cz nebo telefonicky na čísle 725 442 574. Děkuji.

Mgr. Iva Niklesová, ředitelka školy

Vážení rodiče,

od 8. 6. 2020 bude v souladu s usnesením vlády z 25. 5. 2020 možnost osobní přítomnosti žáků 2. stupně ve škole. Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách o maximálním počtu 15 žáků.

Prosím zákonné zástupce žáků 2. stupně, aby vyjádřili svůj zájem o docházku svého dítěte zasláním mailu třídnímu učiteli do 1. 6. 2020. Zároveň lze žáka přihlásit ke stravování ve školní jídelně ve dnech výuky.

Výuka by probíhala ve všech skupinách od 8.45 do cca 13 – 13.30 hodin. Přesný harmonogram včetně rozvrhu vám bude zaslán mailem a vyvěšen zde poté, co budeme vědět počty žáků jednotlivých tříd, kteří nastoupí do školy.

Předpokládáme výuku pro každou skupinu v rozsahu 4 až 5 hodin dvakrát v týdnu.

Žáci budou vyzvednuti vyučujícím v 8.45 hod. před budovou školy. Hygienická opatření budou dodržována dle platného nařízení ministerstva zdravotnictví.

Zákonný zástupce je povinen vyplnit čestné prohlášení a seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory. Ke stažení níže. Pokud nemáte možnost tisku, formulář bude k dispozici také v tiskové podobě ve vrátnici školy. Toto prohlášení bude předloženo žákem při prvním vstupu do školy, bez tohoto podepsaného dokumentu nemůže být žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Vaše další komunikace proběhne v součinnosti s třídními učiteli.

Příchod ke škole a pobyt před školou

 • před školou dodržovat odstup 2 metry
 • povinnost zakrytí úst a nosu
 • skupinu žáků si vždy vyzvedne pověřený pedagogický pracovník

Vstup do budovy školy

 • umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • pedagogický pracovník odvede skupinu do třídy, kde dojde i k přezutí, případně odložení svršků
 • ve společných prostorách všichni nosí roušky
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • budou vymezeny prostory, kde se mohou žáci pohybovat

Ve třídě

 • bezprostředně po vstupu do třídy žáci použijí dezinfekční gel na ruce
 • žáci budou sedět v maximálním počtu 15 v jedné třídě
 • každý bude mít k dispozici svou lavici
 • použití roušek při vyučování rozhoduje vyučující

V případě jakýchkoliv dotazů se na mě obraťte buď mailem zspysely@seznam.cz nebo telefonicky 725 442 574. Děkuji.

Mgr. Iva Niklesová, ředitelka školy

priloha_779698008_2_příloha_čestné_prohlášení.pdf