Vítejte na stránkách školy T. G. Masaryka Pyšely

Nepřehlédněte

Vláda dnes kvůli epidemii covidu-19 rozhodla o prodloužení omezení provozu škol do 22. ledna. Do lavic budou moci nadále usedat jen žáci prvních a druhých tříd či děti ze speciálních a mateřských škol. Žáci devátého ročníku nebo maturanti se stejně jako ostatní budou dál vzdělávat distančně.

Nacházíme se v 5. stupni PES, což znamená, že do školy chodí žáci prvních a druhých tříd. Tito žáci jsou přihlášeni do školní jídelny. Pokud se ve školní jídelně nechtějí stravovat, tak prosím rodiče o odhlášení formou SMS na telefonní číslo 725/836 530 do 1.1. 2021.

Žáky, kteří mají distanční výuku, mohou rodiče přihlásit/odhlásit ke stravování ve školní jídelně také formou SMS -  vždy však nejpozději do 6:30 hodin toho dne, kterého se přihlášení/odhlášení týká.

Žákům, kteří se vzdělávají distančně, budou obědy vydávány do vlastních jídlonosičů od 12. 45 – 13. 30 hodin.

Tato informace se týká i pedagogického sboru.


Děkuji Iva Pěkná
mob.:725/836 530

Dětem se prodlouží vánoční prázdniny. Do školy půjdou naposled 18. prosince. Původně měla škola trvat až do úterý 22. prosince. Dva dny prázdnin navíc nazvalo Ministerstvo školství jako „Dny boje proti covidu“. Rodiče si na tyto dva dny budou moci vzít ošetřovné.

Školy zůstanou do konce týdne ve 3. stupni systému PES.

 

Vedení školy Vám i Vašim dětem přeje pohodové vánoční svátky, pevné zdraví a hlavně vše dobré i v novém roce 2021.