Vítejte na stránkách školy T. G. Masaryka Pyšely

Nepřehlédněte

Vážení rodiče,

Vzhledem k výskytu nákazy covid -19 u žákyně 3.B, je počínaje dneškem, tj. 18. 10. nařízena KHS Středočeského kraje pro všechny třídy, které byly s touto žákyní ve styku, 14 denní karanténa.

Týká se žáků 3.A, 3.B, 2.A, 2.B.

Žáci budou vzděláváni distanční formou. Přes třídní učitele Vám byly rozeslány pokyny KHS.

I nadále komunikujte, prosím, s třídním učitelem.  Společně to zvládneme i distančně.

                                                                                                                              Vedení školy

Vážení rodiče,

Ve třídě 3.B. při Základní škole Pyšely byl zjištěn případ jedné osoby pozitivně testované na onemocnění covid-19. K rozhodnému kontaktu s ostatními osobami v této třídě, dále s žáky  3.A. při hodině tělesné výchovy, ve školní družině , do kontaktu došlo i při výuce plavání se žáky 2.A a 2.B dne 14. 10. a žáky na kroužku anglického jazyka a k možnému přenosu onemocnění covid-19 došlo ve dnech 12.10. – 15.102021.

Níže uvedený text mailu se týká těch žáků( a event.. i pedagogů), kteří proti onemocnění covid-19 nejsou plně očkováni (tzn., že v den posledního možného kontaktu od druhé dávky očkování ještě neuplynulo 14 dní), onemocnění covid-19 neprodělali nebo ho prodělali před více než 180 dny.

Tyto osoby byly určeny jako blízký kontakt osoby pozitivně testované na onemocnění covid-19.  

Na Vaše dítě se díky této skutečnosti vztahuje karanténa. Dle Mimořádného opatření MZČR ze dne 2.3.2021 čj. MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN v platném znění, s účinností od 2.3.2021 do odvolání (dále jen „Mimořádné opatření“), bude nařízená karanténa trvat 14 dní od doby posledního kontaktu s nemocnou osobou, tj. ve vašem případě do 29.10.2021 včetně.

Do Výše uvedeného data  je třeba, aby se Vaše dítě zdrželo jakéhokoli kontaktu s cizími osobami a nenavštěvovalo školské zařízení. Zároveň je nutné přijmou i v rodině opatření, aby nedošlo k nákaze dalších členů rodiny. Karanténní opatření se vztahují pouze na Vašeho potomka.

To, že osoba, které byla nařízena karanténa z důvodu kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění covid-19, nemá žádné příznaky, neznamená, že nemůže být také pozitivní na toto onemocnění a tudíž skrytým přenašečem nákazy. U dětí ve většině případů toto onemocnění probíhá bezpříznakově.

Na základě výše uvedeného Mimořádného opatření se, nařizuje provést všem osobám (včetně dětí bez ohledu na věk), kterým byla nařízena karanténní opatření, v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději do 10. dne, RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Provedení testu je tímto opatřením nařízeno všem osobám v karanténě bez rozdílu.

 

Ve vašem případě proveďte test nejlépe ve dnech 20.10. – 22.10.2021, nejdéle však do 25.10.2021.

 

Pokud bude výsledek testu negativní a neobjeví se klinické příznaky onemocnění Covid-19, karanténní opatření po 14 dnech končí.

 

Vyberte si jakékoli odběrové místo, seznam odběrových míst je na stránkách www.mzcr.cz a objednejte se.

Telefon na odběrové místo do Benešova  (nemocnice) je 601 563 598 nebo je v provozu on-line objednávkový systém.

Základní škola T. G. Masaryka se v říjnu 2021 zapojila do základního kola logické olympiády. Celkem soutěžilo na šest desítek žáků naší školy. Byli mezi nimi i prvňáčci a druháci. Nezáleží zde totiž na úrovni školních znalostí, ale na tom, jak děti dovedou přemýšlet.

Většina žáků třetích a vyšších ročníků soutěžila společně ve škole. Po přihlášení na web logické olympiády se každému otevřel on-line test na 30 minut. Jednotlivá zadání se zobrazovala jako obrázky a děti vybíraly odpovědi z nabídnutých možností, vždy jen s jedinou správnou odpovědí. Kromě papíru, tužky a kalkulačky mohl každý soutěžící používat jen vlastní rozum. Čas rychle plynul, takže řešení logických úloh vyžadovalo kreativní přístup a pohotové rozhodování.

Věříme, že soutěžní úlohy děti nejen potrápily, ale především je bavily. Děkujeme za spolupráci rodičům a vyučujícím a těšíme se na setkávání při dalších matematických soutěžích.

                                                                                                          Ing. Markéta Filipská