Vítejte na stránkách školy T. G. Masaryka Pyšely

Nepřehlédněte

Včerejším dnem skončil provoz školní jídelny. Důvodem je onemocnění personálu kuchyně. Prosíme rodiče, aby stravování svých dětí zajistili jiným způsobem.

Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy nebo výchovného zařízení vydané a dokládat jej. 

Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ. 

 

Prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření bude součástí žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec. Na stejném formuláři pak vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě. Takto vyplněnou žádost předá svému zaměstnavateli, který doplní své záznamy. Zaměstnavatel poté převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Stejně jako v jarních měsících se bude ošetřovné zpracovávat a vyplácet za uplynulý předchozí kalendářní měsíc. 

 

Vážení rodiče,
od 14. 10. 2020 přechází žáci 1. i 2. stupně ZŠ na distanční výuku.

Škola i ŠD budou uzavřeny i po dobu covidových a podzimních prázdnin – tj. do 1. listopadu 2020.

Žáci mají nárok při distanční výuce na dotovaný oběd. TU dnes zaslali vám – rodičům - pokyny v emailu. Prosím o dodržení všech pravidel k zajištění školy i stravování.

V době uzavření školy sledujte, prosím, webové stránky a Vaše emaily.

Věřím, že společně vše zvládneme. Přeji pevné zdraví a trpělivost při naší společné práci.


Mgr. Prášková, ř.š.