Výchovná poradkyně, kariérová poradkyně a metodik prevence

Výchovná poradkyně, kariérová poradkyně a metodik prevence

Výchovná poradkyně: Mgr. Eva Chmelová 

Kariérová poradkyně: Mgr. Jana Křížová                              

Metodik prevence: Mgr. Jitka Bartošová
 

Pedagogicko-psychologická poradna

Pedagogicko-psychologická poradna

Nabídka služeb - psychoterapie

Nabídka služeb - psychoterapie