Nabídka kroužků


Řád pro zájmové kroužky

 1. Škola ve spolupráci s KRPŠ provozuje zájmové kroužky podle vlastních možností a podle zájmu žáků.
 2. Kroužky slouží k rozvíjení individuálních vloh dětí a k naplnění jejich volného času.
 3. Členem kroužku se může stát žák školy na základě vyplněné přihlášky a zaplacení předem stanoveného poplatku. Jeho povinností je dodržovat tento Řád a pokyny vedoucího kroužku. Neúčast na schůzkách není nutno omlouvat, rodiče se mohou na docházku a práci dítěte informovat u vedoucího kroužku telefonicky. Pokud člen kroužku přestane kroužek navštěvovat v průběhu pololetí, nevzniká mu nárok na vrácení poplatku ani jeho části. Práce v kroužku není klasifikována.
 4. Na začátku školního roku budou děti seznámeny s nabídkou kroužků a přihlásí se do jednotlivých kroužků tím, že odevzdají vyplněné přihlášky a zaplatí příslušné poplatky. Kroužek se otevře pouze při dostatečném počtu dětí. Do kroužků na druhé pololetí školního roku se děti přihlásí v lednu stejným způsobem jako v 1. pololetí.
 5. Každý vedoucí kroužku spolupracuje s garantem zájmové činnosti Ing. K. Gbelcovou a vedením školy. Vede seznam členů kroužku, vybírá přihlášky a platby, vede záznam o docházce žáků a činnosti kroužku. Každá neuskutečněná hodina kroužku vinou vedoucího kroužku bude nahrazena v náhradním termínu.
 6. Vedoucí kroužku dbá na bezpečnost členů kroužku, členy kroužku si osobně vyzvedává ve školní družině a po skončení kroužku je odvátí zpět, zajišťuje nad nimi dozor, dodržuje stanovený čas zaměstnání, dbá na přezouvání žáků, úklid místnosti po skončení zaměstnání, zavření oken, zhasnutí světel, zamykání atd.

 


Způsob tvoření variabilních symbolů - nové


Změna v identifikačních údajích pro platbu kroužků a školní družiny

Z důvodu zjednodušení přiřazení plateb jednotlivým žákům je třeba se nadále řídit těmito pokyny:

 • pro platbu kroužků:
  VS: 22 + třída + období (paralelní třídy, jako např. 1.A a 1.B uvedou za 1 ještě 1 nebo 2.)

  Období:
  - např. první pololetí školního roku = druhá část kalendářního roku, tedy září až leden.

  Např. období 1. pololetí škol. roku 2016/17:
  VS pro 1.A: 2211216
  VS pro 1.B: 2212216
  VS pro 2.A: 2221216
  VS pro 2.B: 2222216

  Např. období 2. pololetí škol. roku 2016/17:
  VS pro 1.A: 2211117
  VS pro 1.B: 2212117
  VS pro 4.A: 2241117
  VS pro 4.B: 2242117

  Do sdělení příjemci platby napsat jméno (stačí příjmení) dítěte a název kroužku.
  Příklady:
  Žákyně Adéla Bílá z 4. třídy navštěvuje pěvecký kroužek.
  Sdělení: Bílá – pěvecký

  Žák František Slabý z 3.B navštěvuje kroužek florbalu.
  Sdělení: Slabý – florbal

 • pro platbu školní družiny:
  VS: 55 + třída + období (paralelní třídy, jako např. 1.A a 1.B uvedou za 1 ještě 1 nebo 2.)

  Období:
  - např. druhá část školního roku = první část kalendářního roku, tedy leden až červen.

  Např. období 2. část škol. roku 2016/17:
  VS pro 1.A: 55111117
  VS pro 1.B: 5512117
  VS pro 4.A: 5541117
  VS pro 4.B: 5542117

  Do sdělení příjemci platby napsat jméno (stačí příjmení) dítěte a ŠD.
  Příklady:
  Žák František Slabý z 3.B.
  Sdělení: Slabý – ŠD

  Žákyně Adéla Bílá z 4. třídy.
  Sdělení: Bílá - ŠD

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.