Dramatický kroužek

Dramatický kroužek 2021/2022

Herectví, pantomima, muzikálové herectví, scénický tanec a jevištní projev pro všechny děti,

které touží po umění, zábavě a poznání divadla na amatérské i profesionální úrovni.

Věk: 6 – 15 l et

Cena: říjen – leden

( 14 l ekcí po 90 minutách ) 1 900,- Kč

Hodiny budou probíhat každý čtvrtek

od 15:00 do 16:30 ve třídě 4.B.

Přihlášky a dotazy: Bc. Kristina Valterová, tel. 734 307 236, e-mail: kristina.valterova@zspysely.cz

( V případě zájmu žáků z 8. a 9. třídy je možné s ohledem na rozvrh domluvit začátek od 15:30.)