Dotazníková šetření

2019


Vážení účastníci dotazníkového šetření Klima školy 2019,

děkuji vám za váš čas věnovaný vyplnění dotazníku a za podněty – komentáře na závěr dotazníku. Pozitivní reakce na naši školu mě samozřejmě velmi potěšily, ty negativní nebo nespokojené mě vedly k zamyšlení, jaké kroky je třeba udělat, aby těch negativních hodnocení bylo příště citelně méně. Co mám tedy hlavně v plánu:

  1. Kvalifikované učitele na 2. stupeň sháním stále, ale jistě je všeobecně známo, jak to s učiteli zvláště přírodovědných předmětů v republice vypadá.
  2. Nové webové stránky, aby vyhovovaly zejména zákonu o přístupnosti a aby byly pro vás přijatelnější, než jsou ty nynější.
  3. Zavedení elektronického systému školy – nebudou to Bakaláři, bude to Škola OnLine. Budu se snažit systém zavést od 2. pololetí, nejpozději od nového školního roku.
  4. Prověření klimatu v jednotlivých třídách.

Některá dětská přání jsou bohužel mimo moje možnosti – např. fotbalové hřiště, hokejový stadion, delší prázdniny. 

Výsledky dotazníkového šetření v úplném znění jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.

Mgr. Iva Niklesová, ředitelka školy

Klima školy 2019 - rodiče

Klima školy 2019 - žáci

Klima školy 2019 - učitelé
 

2018

2014


Výsledky v úplném znění jsou k nahlédnutí v ředitelně školy. Děkuji za zpracování dotazníků paní Ing. Štěpánce Bednářové.


Mgr. Iva Niklesová

Zobrazit PDF

2013


Vážení rodiče,

zhruba před dvěma týdny proběhlo dotazníkové šetření Klima školy, které bylo realizováno i loni. Děkuji všem rodičům, kteří věnovali svůj čas vyplnění dotazníků a děkuji za všechny připomínky. Vzhledem k téměř shodným otázkám v dotaznících lze snadno porovnat výsledky obou šetření.

Jsem velmi ráda, že žáci jsou vesměs na naší škole spokojení, vnímají ji kladně a zlepšení došlo takřka ve všech oblastech. I stále kritizovaná školní jídelna doznala velkého zlepšení.

Vzorek rodičů, který se účastnil dotazníkového šetření, byl více kritický. Samozřejmě největší bolestí je technický stav budov školy. Na opravě staré budovy se momentálně pracuje a nová budova se jistě také brzy dočká. Jsem v neustálém kontaktu s panem starostou a na řešení tohoto problému spolupracujeme. Vše je ovšem závislé na dostatečném množství finančních prostředků.

Co se týká dalších otázek, které hodnotíte jako problémové, ty budu řešit ve spolupráci se zaměstnanci školy.

Výsledky v úplném znění jsou k nahlédnutí v ředitelně školy. Děkuji za zpracování dotazníků paní Ing. Štěpánce Bednářové.

Mgr. Iva Niklesová

Výsledky dotazníkového šetření
 

2012


Výsledky dotazníkového šetření "Klima školy - žáci" zpracovaného servrem Proškoly.cz ZDE

Výsledky dotazníkového šetření "Klima školy - žáci" zpracovaného servrem Proškoly.cz v porovnání s loňským dotazníkovým šetřením Mapa školy - srovnání provedla paní Ing. Štěpánka Bednářová ZDE


 


Vážení rodiče,


v minulých dnech proběhlo dotazníkové šetření, které navazovalo na loňské šetření Mapa školy zpracovávané firmou SCIO. Děkuji všem rodičům, kteří věnovali svůj čas vyplnění dotazníků.

Školní jídelna je z Vaší strany kritizovaná nejvíce. Právě v období dotazníkového šetření paní vedoucí školní jídelny přijala na základě projednaných připomínek rodičů některá opatření, takže předpokládám, že hodnocení školní jídelny se bude zlepšovat. Sledujte, prosím, aktuální informace na webu školy - sekce Info pro rodiče. Ostatní body k řešení projednám s pedagogickým sborem.

Výsledky v úplném znění jsou k nahlédnutí v ředitelně školy. Děkuji za zpracování dotazníků paní Ing. Štěpánce Bednářové.

Mgr. Iva Niklesová


Výsledky dotazníkového šetření
 

2011


Dotazníkové šetření MAPA ŠKOLY bylo realizované z podnětu vedení školy v průběhu února 2011 na naší škole společností SCIO jako jeden z podkladů autoevaluace školy. Výsledky tohoto šetření ukazují, jak naši školu hodnotí naši žáci, jejich rodiče a jak sami sebe i svoji práci vidí učitelé a vedení školy.

Všechny získané názory a informace poskytují cennou zpětnou vazbu a pomáhají vedení školy i pedagogům při zkvalitňování práce, zavádění změn i při dalším rozvoji školy.

Informace o povaze a průběhu tohoto šetření jste si měli a máte možnost přečíst na školních webových stránkách v rubrice Aktuality.

Výstupy projektu MAPA ŠKOLY

Výsledky za jednotlivé účastníky jsou pro školu anonymní.  Projekt ale umožňuje vytvářet srovnání s takovým typem škol, u něhož je srovnání smysluplné. 

Výstupy dotazníkového zjišťování jsou veřejné a jsou přístupné na školním webu a v tištěné podobě k nahlédnutí také ve škole. 

  • Vysvětlivky k tomu, jak průzkum probíhal a jak byly zpracovány výstupy (grafy, tabulky, srovnání toho, jak odpovídali na podobné otázky žáci 1.a 2.stupně, jejich rodiče i učitelé, atp.) najdete v ANALYTICKÉ ZPRÁVĚ.
  • Stručné shrnutí výsledků celého zjišťování najdete v části nazvané SOUHRNNÁ ZPRÁVA PRO RODIČE.
  • Jakou zprávu jsme z výstupu obdrželi my ve škole, si můžete přečíst v části nazvané SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO ŠKOLU.
  • Všechny otázky z dotazníků převedené do tabulek a grafů (porovnání podobných či stejných otázek z pohledu rodičů, žáků i učitelů, včetně srovnání s ostatními školami) si můžete prohlédnout v souboru GRAFY.

Děkuji vám všem, kteří jste vyplnili a odevzdali dotazníky MAPY ŠKOLY, za otevřenost, s jakou jste vyjádřili svoje názory na školu a její fungování, za slova uznání i za kritické připomínky. 


Mgr. Iva Niklesová, ředitelka školy