Z historie pyšelské školy

 

 

Historie pyšelské školy 9

 

Na konci loňského školního roku odešly z naší školy čtyři paní učitelky – paní učitelka Jana Veverková, výborná elementaristka, paní učitelka Eva Smutná, znamenitá češtinářka a němčinářka, Mgr. Vlasta Apltauerová, zanícená zeměpisářka, která dětem vymýšlela nádherné a poučné školní výlety. Na vlastní žádost odešla Mgr. Dana Tabarelliová, která vyučovala matematiku a chemii a pro děti připravovala zajímavé exkurze. Všem čtyřem paní učitelkám patří náš vřelý dík za práci a lásku, kterou dětem věnovaly.

 

V září 2005 se na školu vrátila paní učitelka Daniela Freyová z Čerčan. Do čtvrté třídy přišla učit Mgr. Ivana Krákorová z Benešova.

Od letošního školního roku 2005/2006 jsme žáky 1. a 6. ročníku vyučovali podle schváleného vyučovacího programu „ Škola pro děti.“ Tento vzdělávací program jsme si připravovali a sestavovali sami „za pochodu“ v průběhu celého školního roku 2004/2005 tak, abychom podle něj mohli začít učit od září 2005. Podařilo se!  

Ostatní třídy pokračovaly podle dosavadních osnov Obecná škola. Od září nastávajícího školního roku 2006/2007 bude podle „Školy pro děti“ pracovat již 1.
a 2. třída a 6. a 7. třída. Na školách začne povinná výuka prvního cizího jazyka již od 3. třídy ( u nás angličtiny) a druhý cizí jazyk se začnou děti povinně učit od letošní 7. třídy ( u nás němčina).

 

Během školního roku se všichni vyučující odpovědně starali nejen o to, aby děti získaly co nejvíce nových znalostí v jejich předmětech, ale také o řadu dalších aktivit, které vedou děti k jejich dalšímu osobnostnímu rozvíjení – návštěva divadel, kin, olympiády, sportovní a vědomostní soutěže, lyžařský kurz, plavecký výcvik, výtvarné práce, akademie, výlety, turistika, poznávání, objevování, zkoumání, relaxace apod.

 

Každý ve škole máme svůj díl práce a odpovědnost, a proto klobouk dolů, když dokáží čtyři mámy od dětí při tom všem ještě úspěšně studovat a rozšiřovat
si vzdělání na  vysoké škole.

 

O 19 integrovaných dětí pečovala spec. ped. Bc. Eva Rezková. S každým žákem pracovala 1h týdně podle individuálního plánu, který je každému integrovanému dítěti dvakrát ročně přizpůsobován.

 

Z příspěvků dětí a učitelů tvořila a měsíčně vydávala již X. ročník zajímavého a úspěšného časopisu Školníček pí uč. Mgr. Iva Niklesová, která je též výchovnou poradkyní na škole.

 

Na olympiády z češtiny připravuje úspěšně děti Mgr. Jaroslav Strnad. Pan učitel s dětmi pravidelně absolvuje školní i okresní kola dopravních soutěží. Na úspěšné olympiády z angličtiny odjíždějí děti s Bc. Janou Křížovou. Velice dobře si vedou děti na přírodovědných olympiádách pod vedením ing. Jiřiny Holšánové – krásné 3. místo v letošních okresních kolech v kategorii BiO C a D získali Jan Horáček z 9.tř. a   Aneta Rezková ze 7. třídy.  

 

Paní učitelka Iva Pěkná pečuje s dětmi celoročně nejen o skleník, ale ráda je doprovází i na všechny sportovní soutěže, poháry, utkání, kurzy… a vaří s nimi různé speciality.

 

O víkendech nebo ve všední den večer, obětavě již několik let doprovází  do pražských divadel děti z Klubu mladého diváka Mgr. Martina Linhartová a vede též pěvecký kroužek na škole.

 

Hojně navštěvovaný a úspěšný keramický kroužek, který pracoval pod vedením paní Andrey Vrabcové, t.č. na mateřské dovolené, převzaly paní učitelky Daniela Freyová, Jitka Bartošová a Jana Veverková. Všechny tyto paní učitelky se společně  s paní učitelkou Marií Kolářovou starají o výzdobu naší školy.

Neobvyklá setkání ve svém volném čase připravovala svým čtvrťákům Mgr. Ivana Krákorová – Pohádková noc ve škole, Společná oslava Vánoc na Vlkové, Muzeum kuriozit a strašidel, Charita apod.

 

Pěkné výlety a exkurze připravuje Mgr. Ondřej Pilát –NTM Praha, Planetárium, NM Praha, K – centrum, botanická zahrada apod.

V letošním roce byly vybaveny 3 třídy multimediální projekcí a technikou. V současné době má multimediální projekci 7 tříd.

 

Podařilo se nám též zakoupit nové židle a stolky do 7 tříd a nové pianino Petrof. Též se nám podařilo nechat zabudovat nové skříně ve zdi v pracovně zeměpisu a fyziky. Do zadní části pracovny fyziky jsme pořídili celostěnnou skříň na pomůcky M, Fy, CH.

 

Největší radost nám ale udělali žáci, kteří se z 5., 7. a 9. třídy dostali do škol a oborů po kterých toužili. Ze školy odchází celkem 32 dětí a do 1.třídy přijde 22 prvňáčků, tj. o 10 méně. Škola tak bude mít jen 166 dětí – před šesti lety jich bylo 224.

 

Ze školy odchází paní učitelka ing. Jiřina Holšánová, která velice fundovaně a s láskou dětem vštěpovala lásku k přírodě a k lidem. Patří jí velký dík.

Mgr.Vladimír Paclík

ředitel školy

 
Uzavíráme další úspěšný školní rok 2005/20006 a všichni si z celého srdce přejeme, aby prázdniny byly pro všechny děti


 

 

Last Updated on 11.2.2007
By Mgr. Vladimír Paclík


[ hlavní stránka ]