Z historie pyšelské školy

Historie pyšelské školy 14

Zápisy v kronice zdejší školy dokumentují svou dobu.Přinášejí nám poznatky o učitelích a žácích, o odborném, společenském, sportovním, kulturním a politickém dění nejen ve škole. Dle kronik a jiných historických záznamů, které jsou k dispozici, učilo na naší škole  od roku 1680 až do dnešního dne asi 285 učitelů. Jejich jmenný seznam, s dobou jejich působení, jsme vydali u příležitosti 700.výročí založení obce jako malou brožurku pro všechny návštěvníky Dne otevřených dveří ve škole a je též umístěn na webových strankách školy. Na těchto stránkách jsou také dostupné seznamy a fotografie žáků některých ročníků. Měli jsme tu smůlu, že jsme díky poruše na serveru, na kterém byl web umístěn, velkou část pracně získaných materálů ztratili. Dle času a možností se pracuje na jejich obnově. A ještě je asi nutno říci, že ve 20. stol. až do roku 1989 byli učitelé většinou do škol zařazováni odborem školství na umístěnky, podle dosažené troj nebo dvoupředmětové aprobace. Tím byla dosažena nejen plná obsazenost škol, ale i vysoká odbornost i na školách vesnických nebo v pohraničí.

Ve škole nejsou k dispozici všechny kroniky – některé zmizely, některé byly odvezeny do archivů. Dvě kroniky, ze kterých jsem doposud čerpal, končí rokem 1965. Z další kroniky, založené v 70. letech se psát nic nedá, protože je to kronika sjezdů a hesel o budování a nejsou v ní ani jména dětí ani úspěchy jimi dosažené. A právě úspěchy dětí, které zapsal do kroniky v 60. letech ředitel školy Karel Hašek mne zaujaly a chtěl bych vás s nimi seznámit, protože vypovídají o úspěchu školy ještě dnes. Jsou to ocenění, která žáci a jejich učitelé získali na okresní , oblastní nebo dokonce krajské úrovni, tedy za silné konkurence a rivality v soutěžích sportovních, uměleckých, přírodovědných a v soutěžích požární ochrany:

1. místo, okresní kolo, sólový zpěv, Lenka Dauthová, postoupila do krajského kola   Nymburce,1961

1. místo , okresní přebor,  vrh koulí, Hana Winklerová,1962

1. místo, okresní přebor, turistické hlídky, Marie Hašková, Marie Šnajberková,Růžena Vnoučková

1. místo, kroužek mladých přírodovědců – výpěstky na školním pozemku, 1962

1. místo, oblastní soutěž v šachu, Zdeňka Chaloupková, 1962

1. místo, oblastní soutěž v běhu „Mladé fronty“, Marcela Ziková,  1963

   Čtyři 1. místa ve 4 věkových kategoriích, oblastní soutěž, požární družstva žáků, 1965

1.,2., a dvě 3. místa, okresní přebor, požární družstva žáků, 1965

1. místo, okresní přebor, turistický orientač.závod, Marie Hašková, Růžena Vnoučková,

    1963

2. místo, okresní kolo, orientační závod, Zdeněk Zeman, 1963

1. místo v okresním kole Soutěže tvořivosti mládeže ( STM ), 1964 :

         recitace, I. kat.,1. místo, Alena Sejková

                                 3. místo, Ilona Neufusová

         recitace, II. kat., 1. místo, Hana Žabová

                                    3. místo, Radka Macháčková

         zpěv, II.kat., 3. místo, Jan Slabý

         hra na klavír, II.kat. 2. místo, Libuše Petrová

         výtvarné práce, I.kat., Marcela Kukalová

                                  II.kat., Jaromír Kukal

                                 II. kat., Vlastimil Pařízek

2. místo, okres soutěž v ruském jazyce, Hana Houzarová, 1964

1. místo, Pionýrské letnice v Čelákovicích, požární družstva, 1964

3. místo, Pionýrské letnice v Čelákovicích, kopaná, 1964

                   3. místo, krajské kolo, přírodovědná olympiáda, Vlastimil Pařízek, 1964

                   1. místo , okresní kolo, technická tvořivost mládeže, 1965 :

                                               Jiří Sejka, 7.A. – vypalovací jehla

                                               Jan Valenta, 9.tř. – souprava kladek

                                              Miloš Trousil, 7.A. – modely krmelců pro zvěř

1.      místo, oblastní kolo, běh st. žáků na 500 m, Ladislav Kučera, 1965

2.      místo, oblastní kolo, běh ml. žáků na 300 m, Jaroslav Táborský, 1965

3.      místo, oblastní kolo, běh na 500 m ml.dorostenky, Hana Jedličková, 1965

Velkým darem pro naší obec  bylo i velké množství dětí a silné školní ročníky. Pro zajímavost uvádím  počty žáků ve třídách z roku 1963 a letošního školního roku 2007:

   1963 / počet žáků :                                         2007 / počet žáků:

1.tř.            33                                                                   24

2. tř.           29                                                                   18

3. tř.           31                                                                   14

4. tř.           33                                                                   14

5.tř.            37                                                                   17

6. tř.           39                                                                   19

7. tř.           25                                                                   16

8.A.           25                                                                    21

8.B.           24                                                                    ----

9. tř.          42                                                                    20

 

Pro takové množství  dětí, vařily ve školní jídelně dvě paní kuchařky – paní Marie Bártová a paní Anna Krejčíková - 167 obědů.

Zajímavá je i péče lékařů o školní dítka a epidemie, které se časem ve škole vyskytly a kvůli kterým byla často omezena výuka :

1947 –epidemie příušnic

1955 – celý týden garážoval na školním dvoře autobus zubní ambulance z Prahy, lékaři zhotovili žákům  450 plomb

1957 – děti byly prvně na lžičku očkovány proti obrně

1959 – dětem byly opět opravovány zuby v pojízdné ambulanci

1960 – od tohoto roku byly dětské a zubní prohlídky prováděny v OÚNZ

1960 -  na škole bylo dokončeno očkování proti tetanu

1961 -   6 případů infekční žloutenky, bylo provedeno očkování nejvíce ohrožených dětí

1962 –  epidemie příušnic

1962 -  chřipková epidemie

1962 -  epidemie zarděnek, 100 případů

 

V roce 1963 byly v přízemí školy zhotoveny nové skříně na biologické pomůcky. Roku 1963 bylo také započato s vydlážděním chodníku na školním dvoře a před školou. Vydláždění bylo dokončeno v r. 1965.

V 60. letech byl po 5 let na škole dětmi vydáván časopis „ Bubínek pyšelských pionýrů“.

Ve školní kronice se ještě dozvíme, že v r. 1965 nacvičilo 165 žáků se svými učiteli čtyři skladby na III. celostátní spartakiádu a předvedli
je v Pyšelích a  Říčanech a do Prahy bylo vybráno 45 dětí, které zvládly nácvik dokonale.

Tímto zápisy dne 28.srpna 1965 ve druhé školní kronice končí a uzavírají nejen školní rok, ale i jedno pro nás už historické období.

Povinnost ředitele školy, psát kroniku, byla  zrušena. Prezentace škol jsou zveřejňovány na jejich webových stránkách. Na naší škole zatím v psaní kroniky pokračujeme. Webové stránky máme od roku 1996 a jsou též přidány k webovým stránkám Městského úřadu v Pyšelích. Stránky jsou obměňovány  od starší prezentace až po nové záležitosti, jako je rozvrh tříd, provoz družiny, aktivity dětí, prázdniny, jídelníček, připomínky, dotazy
a sdělení rodičů škole apod.  Informace o  životě školy jsou také ve školním časopisu Školníček, který vychází pravidelně měsíčně již XI.rokem,
od  ledna 1997. Jeho zakladatelkami a první redakční radou byly tenkráte dívky z 5. třídy: Tereza Podroužková, Alena Linhartová, Veronika Hajdová a Petra Kaliášová. Název časopisu  vymysleli podle školního strašidýlka – Školníčka, který prý v naší škole straší a radí dětem, co mají psát do sešitu…..

Mgr.Vladimír Paclík,ředitel školy

Last Updated on 22.4.2007
By Mgr. Vladimír Paclík


[ hlavní stránka ]